Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen.

Pensioenupdate september 2021

Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen

Pensioenupdate september 2021

Uw pensioenkapitaal bij SNPS

“We moeten voorbereid zijn op tegenvallers”

De wereldeconomie groeit en de aandelenkoersen blijven stijgen, toch ziet Jeroen Roskam, fiduciair adviseur van Achmea Investment Management, signalen die het enthousiasme temperen.

Welk onderwerp heeft jullie het meest beziggehouden in het afgelopen kwartaal? 

“Inflatie. Het is de vraag wat die te weeg gaat brengen? Is het tijdelijk, een ‘inhaaleffect’, als gevolg van de coronacrisis, of hebben de prijsstijgingen een blijvend karakter?”

En?

“Een deel van de prijsstijgingen is eenvoudig te verklaren. Dat zijn producten die door de coronacrisis goedkoper waren geworden, maar weer terugkomen op het oude prijspeil door het herstel van de economie. Het andere deel van de prijsstijgingen wordt veroorzaakt door verstoorde productieketens die te kampen hebben gehad met een grote vraaguitval, gevolgd door een sterke herstelvraag. Algemeen wordt aangenomen dat de productieketens zich herstellen als de vraag normaliseert. Maar het kan ook op een meer structureel probleem duiden. Neem bijvoorbeeld het grote tekort aan chips in Azië. Automerk Toyota heeft aangekondigd in september 40 procent van haar productiecapaciteit terug te schroeven.”

Hoe verklaar je dat?

“Consumenten besteden veel meer aan producten. Hierdoor is de vraag groter dan het aanbod en stijgen de prijzen. Inmiddels zien we ook een toenemende vraag in de dienstensector. Door succesvolle vaccinatieprogramma’s in de meeste westerse landen kunnen veel mensen weer uiteten en op vakantie.”

Waarom is inflatie een slecht teken voor beleggers?

“Niet alle bedrijven kunnen hogere import- en/of grondstofprijzen makkelijk doorbelasten in een hogere verkoopprijs voor consumenten. Dit kan de marges voor bedrijven onder druk zetten. En dat vertaalt zich mogelijk in lagere winsten en lagere aandelenkoersen.”

Valt er al wat zinnigs over te zeggen: blijft de inflatie hoog, of is er sprake van een ‘inhaaleffect’?

“Centrale banken gaan er tot nu toe van uit dat de hoge inflatie tijdelijk is. Mocht de inflatie toch langer hoog blijven, dan zullen centrale banken hun beleid mogelijk bijstellen. Dat kan door de rente te verhogen en minder obligaties op te kopen. Want door obligaties op te kopen, pompt een centrale bank geld in een economie. In Amerika wordt er zelfs al voorzichtig voorgesorteerd met het terugschroeven van het opkopen van obligaties.”

Wat is daarbij het argument?

“Als economieën goed draaien, waarom zou je dan de patiënt nog aan het infuus houden? Toch is er ook twijfel, centrale banken ondersteunen de economie al zo lang. Toen de Amerikaanse Centrale Bank na de financiële crisis aankondigde dat de markt met minder steun toekon, ging dat gepaard met een koersval en een schok op de beurzen. Financiële markten lijken verslaafd aan steun.”

Welke gevolgen heeft dat? 

“Omdat inflatie naar de achtergrond verdwenen was en nu opduikt, zullen we onze beleggingsportefeuille nog robuuster moeten maken.”

Hoe doe je dat? 

“Door goed te spreiden. Verschillende beleggingscategorieën reageren immers verschillend op inflatie. In de Life cycle portefeuilles en de Collectief Variabel Pensioen portefeuilles beleggen we breder dan alleen in staatsobligaties en aandelen. En daarnaast doen we geregeld onderzoek naar nieuwe beleggingscategorieën.”

Hebben de stijgende beurskoersen en het herstel van de economie ook een gunstig effect op de beleggingsportefeuille van SNPS?

“Allereerst is het opvallend dat de aandelen het zo goed blijven doen na het verrassend sterke herstel in 2020. De drijvende kracht achter die hoge waarderingen van aandelen, is de lage rente in combinatie met de economische groei. Alle portefeuilles binnen de beleggingsprofielen van SNPS profiteren hiervan. Maar uiteindelijk bepaalt de rente de prijs van je pensioen. En die is en blijft relatief laag. Als je met pensioen bent of gaat, heb je daar last van.”

Met andere woorden als centrale banken hun steun zouden verminderen om de prijsstijgingen te dempen en de rente wordt verhoogd, is dat beter voor de mensen die nu met pensioen zijn of gaan?

“Klopt, maar dan moeten aandelen en andere beleggingen natuurlijk niet tegelijkertijd in waarde dalen.”

Deelnemers van SNPS volgen het nieuws. Welke invloed hebben de ontwikkelingen in Afghanistan op de beleggingsportefeuille?

“Géén. Wat wel impact heeft op onze beleggingsportefeuille, is de Chinese overheid die zich meer met de bedrijven in China bemoeit. Ook grote ondernemingen als Alibaba en Tencent worden daardoor geraakt.”

Wat is het effect?

“Als je niet weet wat de overheid van plan is, zorgt dat voor onrust. Beleggers vluchten uit Chinese aandelenmarkten. Dat zie je terug in de cijfers. In opkomende landen is de waardestijging van de aandelen tot nu toe dit jaar gemiddeld ongeveer 0 procent, terwijl die in de ontwikkelde markten met 17 procent is gestegen.”

Door de lage waardering is het ook relatief aantrekkelijk om bij te kopen. Is dat een overweging voor SNPS?

“Nee. We hebben al een relatief hoge doelweging voor opkomende markten en voeren geen tactisch beleid. We zorgen er wel voor dat we het gewicht in de portefeuille op peil houden, zodat we ook kunnen profiteren van een herstel.”

In El Salvador is de bitcoin kortgeleden tot wettig betaalmiddel gelanceerd. Investeert SNPS in bitcoins of andere crypto currency?

Crypto currency hebben nog geen voet aan de grond gekregen in de institutionele wereld. Het is te speculatief. De ene dag koop je er een Ferrari mee en de andere dag een brood. Anders dan bij aandelen, waarbij je op basis van een waardering kunt bepalen of het interessant is om erin te beleggen of niet. Maar bij bitcoins zit er niks achter, behalve dat je hoopt dat iemand anders meer betaalt dan jij hebt gedaan. “

Wat is je verwachting voor de laatste 3 maanden van dit jaar?

“Ik denk dat we met de enorm sterke rendementen in de eerste 3 kwartalen het beste erop hebben zitten. Maar goed, telkens als we dachten dat het onderste uit de kan werd gehaald, bleek er nog wat in te zitten. Overigens doen wij nooit voorspellingen op de korte termijn. We proberen altijd op basis van projecties op de lange termijn de beste portefeuille samen te stellen”

En als je naar de langere termijn kijkt?

“Door de combinatie van een lage rente en hoge waarderingen, zal het lastig worden om over een periode van 5 jaar hoge rendementen te behalen. We moeten rekenen op lagere rendementen en ons instellen op tegenvallers.”

Hoe doe je dat?

“Met een goed gespreide portefeuille en een focus op een waardevast pensioen.”

Goed om te weten

U ontvangt ieder kwartaal een waardeoverzicht in mijn-Shellpensioen. In het waardeoverzicht ziet u hoe uw pensioen er op dat moment voorstaat. Het eerstvolgende waardeoverzicht ontvangt u in oktober. Wilt u nu al zien hoe uw pensioen er op dit moment voorstaat? Log in op mijn-Shellpensioen. Onder ‘Hoe ontwikkelt uw pensioenkapitaal zich’ ziet u in een grafiek duidelijk hoe uw pensioenkapitaal zich ontwikkelt.