Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen.

Pensioenupdate september 2021

Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen

Pensioenupdate september 2021

Scheiden

Zo voorkomt u een pensioenthriller

Na de zomervakantie stranden traditiegetrouw de meeste relaties. Maar wat betekent scheiden voor je pensioen? Tips van Marijke Biewinga, Legal Counsel bij Shell Pensioen.

1. Vergeet het vooral niet te regelen

Bij een scheiding komt veel kijken: van het zoeken naar een nieuwe woning tot het verdelen van de spullen. Hierdoor vergeten de meeste mensen hun pensioen onder de loep te nemen. Begrijpelijk, toch moeten ook over pensioenafspraken worden gemaakt.

2. Recht op de helft van het geld

Op grond van de wet ‘verevening pensioenrechten bij scheiding’ wordt het ouderdomspensioen verevend (gelijk verdeeld) tussen gehuwden en mensen met een geregistreerd partnerpensioen (let op! Niet de mensen met een samenlevingscontract). In de basis ontvangen gehuwden en mensen met een geregistreerd partnerpensioen 50 procent van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen (tenzij er afwijkende afspraken zijn gemaakt).

Daarnaast heeft de ex-partner recht op het opgebouwde ‘bijzonder partnerpensioen’. De mensen met een samenlevingsovereenkomst hebben hier alleen recht op als zij hun partner bij ons hebben aangemeld. Heb je dat nog niet gedaan? Klik dan hier om het formulier te downloaden en je partner aan te melden.

Need to know:

Als er in de pensioenregeling sprake is van een opgebouwd partnerpensioen, moet er volgens artikel 57 uit de Pensioenwet over dat deel ook een verdeling plaats vinden (let op; alleen bij opgebouwd partnerpensioen. Indien er een dekking op risicobasis is, is dit niet van toepassing). De verdeling van het opgebouwde partnerpensioen geldt voor zowel gehuwden, geregistreerd partnerschap als ongehuwd samenwonenden met een samenlevingscontract (dus een bredere groep dan de wet verevening pensioenrechten bij scheiding). De ex-partner heeft recht op al het partnerpensioen dat tot het moment van scheiding is opgebouwd. Ook hier mogen partners samen weer afwijkende afspraken maken. Scheidingsadvocaten zijn hier lang niet altijd van op de hoogte. 

3. Informeer ons snel 

Met het vereveningsformulier voor de verdeling van uw ouderdomspensioen brengt u Shell Pensioen op de hoogte van uw scheiding. Dit kan worden gedaan door een van de partners. Wanneer u dat tijdig doet, binnen 2 jaar na de scheiding, worden u en uw ex-partner door ons uitbetaald als de persoon die het pensioen heeft opgebouwd met pensioen gaat.

Need to know:

Wanneer het vereveningsformulier voor de verdeling van uw ouderdomspensioen te laat wordt opgestuurd, geldt nog steeds dat ieder recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen. Alleen betaalt u nu het ouderdomspensioen zelf aan elkaar uit.

4. Andere verdeling

U kunt er ook voor kiezen om de pensioenaanspraken anders te verdelen. Het recht op uw pensioen verrekent u dan met andere rechten. Denk bijvoorbeeld aan minder partneralimentatie in ruil voor een groter deel van het pensioen.

5. Niet alle pensioenonderdelen komen in aanmerking voor een verdeling

Er zijn ook vormen van pensioen die u niet hoeft te verdelen, zoals:

  • AOW, het ouderdomspensioen dat u krijgt van de overheid.
  • Lijfrente, een verzekering die uitbetaalt tot de verzekerde overlijdt.
  • Het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de echtscheidingsdatum, komt wettelijk toe aan de ex-partner. Hiervan kan afstand worden gedaan.

6. REGEL HET PENSIOEN VOORDAT U GAAT SCHEIDEN

Gaat u nog trouwen of samenwonen? En wilt u uw pensioen op een andere manier verdelen? Dan kunt u daar al afspraken over maken bij de notaris en laten opschrijven in uw huwelijkse- dan wel partnerschapsvoorwaarden.

Wilt u alle punten nog eens rustig doornemen? Bekijk dan deze video.

7. LEG DE PENSIOENVERDELING VAST IN HET ECHTSCHEIDINGSCONVENANT

Laat de afspraken over de pensioenverdeling door een mediator of advocaat opschrijven in een echtscheidingsconvenant. Dit is een document waarin alle afspraken staan, zoals de verdeling van uw spullen, woning, pensioen, schulden en hoe de alimentatie wordt geregeld.

WILT U MEER WETEN?

Plan hier een beeldgesprek met een pensioenspecialist van Shell Pensioen of neem op een andere manier contact met ons op.