Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen.

Pensioenupdate september 2021

Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen

Pensioenupdate september 2021

Pensioenakkoord

Shell Pensioen klaar voor de toekomst

Door de invoering van het nieuwe pensioenstelsel in 2023 (een jaar vertraagd), of uiterlijk in 2027, moeten pensioenuitvoerders een keuze maken uit één van de twee toekomstige regelingen. Shell Pensioen voert met de pensioenregeling van SNPS  één van die regelingen al succesvol uit.

1. Keuzevrijheid

Kwam u in dienst bij Shell op of na 1 juli 2013, dan doet u mee aan de (bruto) beschikbare premieregeling van SNPS. Deze biedt net als één van de twee toekomstige regelingen uit het Pensioenakkoord een persoonlijke pensioenrekening waarvan het opgebouwde kapitaal op pensioendatum wordt omgezet in een levenslang pensioen. In deze regeling belegt u volgens zogeheten life cycles, waarin beleggingsrisico wordt genomen als het kan en nodig is. U heeft de keuze om meer of minder beleggingsrisico te nemen.

2. Meer of minder risico

Zonder risico geen rendement. En zonder rendement geen goed pensioen. Dus wilt u een goed pensioen tegemoet zien, dan hoort daar een (weloverwogen) risico bij. U kunt zelf kiezen welk Life cycle profiel het beste bij u past: defensief, neutraal of offensief. In alle 3 de Life cycle profielen wordt voor een belangrijk deel in zogenaamde zakelijke waarden belegd, zoals aandelen en obligaties met een hoger risico. Bij een defensief profiel wordt lange tijd voor 70% in zakelijke waarden belegd. Bij een neutraal profiel 90% en bij een offensief profiel zelfs 100%. Naarmate u dichter bij de pensioendatum komt, wordt in alle profielen het risico geleidelijk afgebouwd. Dan neemt het deel zakelijke waarden in de life cycle af ten gunste van veilige obligaties.

3. Pensioendoelstelling en levensfase doorslaggevend

U bepaalt de keuze voor een life cycle op basis van uw pensioendoelstelling en levensfase. Om deze keuze eenvoudiger te maken worden op mijn-Shellpensioen de risico’s en de mogelijke opbrengsten van de 3 Life cycle profielen in kaart gebracht. Goed om te weten: het is op ieder moment mogelijk om van life cycle te switchen.

4. Slimme formule

Tien jaar voordat u met pensioen gaat, maakt u een voorlopige keuze voor een vast pensioen of het Collectief Variabel Pensioen (CVP). Kiest u voor een vast pensioen? Dan neemt u uw gespaarde pensioenkapitaal op pensioendatum mee naar een verzekeraar. Deze organisatie keert uw pensioen uit. Op dat moment is er zekerheid over de hoogte, maar de uitkering wordt niet aangepast aan bijvoorbeeld de stijging van de prijzen. Kiest u voor CVP? Dan zetten we uw pensioen geleidelijk om naar variabele pensioenaanspraken bij SNPS. Uw pensioenkapitaal blijft bij SNPS belegd en wordt ieder jaar aangepast op basis van de gemaakte resultaten. Er bestaat geen zekerheid over de hoogte van uw uitkering, maar omdat uw kapitaal belegd blijft kunt u wel blijven profiteren van toekomstige rendementen.

Bent u nieuwsgierig? U vindt hier meer informatie over het Collectief Variabel Pensioen.

5. Plussen na uw pensioen

Kiest u voor het zogeheten Collectief Variabel Pensioen (CVP) - vanaf 58 jaar – dan belegt u na uw pensionering door, om zo kans te maken uw pensioenuitkering na uw pensioendatum nog te zien groeien. Ruim 90 procent van de deelnemers aan SNPS doet dat. In 2020 heeft dat niet slecht uitgepakt. Ondanks het uitermate lastige beleggingsjaar zagen deelnemers in het CVP dat hun uitkering verhoogd kon worden.

6. Shell Pensioen betrokken bij wet- en regelgeving

Met het oog op de introductie van het nieuwe pensioenstelsel in 2027, heeft de overheid 2020 aangepakt om het Pensioenakkoord om te zetten in nieuwe wet- en regelgeving. Omdat SNPS in haar huidige opzet al grotendeels future proof is, worden wij daar actief bij betrokken. Meer weten over wat er gaat veranderen aan het Nederlandse pensioenstelsel? Bezoek onze vernieuwde pagina over het pensioenakkoord.

belangrijk:

Deelnemers van SNPS dragen risico’s die gepaard gaan met beleggingen. Daarom vinden wij het belangrijk dat u zich daarvan bewust bent en bewuste keuzes maakt.

De beleggingsbalans op mijn-Shellpensioen kan u daarbij helpen.