Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen.

Pensioenupdate september 2021

Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen

Pensioenupdate september 2021

Betrokken aandeelhouderschap

“Zo kunnen we het echte positieve verschil maken”

Holle kreet of slimme vondst? Wat betekent de term ‘betrokken aandeelhouderschap’ in de beleggingsstrategie van Shell Pensioen? Een vraag voor Arnold Gast, Risk & Investment Officer bij de organisatie.

Vorig jaar organiseerde Shell Pensioen een enquête onder (oud) Shell-medewerkers en gepensioneerden. Hieruit is gebleken dat maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk wordt gevonden, maar nooit ten koste mag gaan van het beleggingsrendement. Hoe moeten we betrokken aandeelhouderschap in dat licht zien?

“Wij beleggen voor de lange termijn in uiteenlopende bedrijven om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen voor het pensioen van de deelnemers. Daarbinnen is onze overtuiging, dat de beleggingsrendementen niet alleen goed moeten zijn voor onze deelnemers, maar ook een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Daarom sporen wij de bedrijven waarin wij beleggen aan verantwoord te ondernemen. Die betrokkenheid noemen wij ‘betrokken aandeelhouderschap’ en heeft als doel het stimuleren van verantwoord ondernemerschap en goed bestuur.”

Hoe vertaalt zich dat naar de praktijk, met andere woorden wat betekent die betrokkenheid concreet?  

“Wij willen een positieve verandering op gang brengen. Om die reden gaan wij de dialoog aan met de bedrijven, maar stemmen ook op aandeelhoudersvergaderingen. In sommige gevallen sluiten we zelfs bedrijven uit van investeringen.”

Is die dialoog echt te realiseren? In jullie beleggingsportefeuille zitten ruim 10.000 bedrijven? 

“Wij doen dat niet zelf, maar huren voor die taak Hermes EOS in, een gespecialiseerd bedrijf dat past bij onze zienswijze. Zij gaan de dialoog aan en geven waar nodig stemadvies. Dit gebeurt met circa 1.000 bedrijven in de portefeuille. Zo kunnen we echt het positieve verschil maken.”

Hoe en wanneer bepaal je het moment om contact te zoeken met een bedrijf en in gesprek te gaan?

“Elk kwartaal screent Hermes EOS de ondernemingen waarin wij beleggen op basis van het engagement plan, de gewenste resultaten en gesignaleerde controverses. Die controverses zijn bijvoorbeeld overtredingen van internationale normen, zoals de Global Compact Criteria en Guiding Principles van de Verenigde Naties.”

En dan?

“Spreken we de bedrijven aan en gaan we in gesprek. In de meeste gevallen leidt dat tot positieve verandering. Slechts bij een aantal bedrijven, die meerdere keren zijn aangesproken, is de dialoog uiteindelijk geen zinvolle optie meer. Deze ondernemingen worden voorgedragen voor uitsluiting. Maar omdat dit een ingewikkeld gebied is en voortdurend verandert met talloze meningen en data, doen we vanaf dat moment altijd een dubbele toets. Zo leggen we de informatie van Hermes EOS naast de data van onze vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs. Uiteindelijk wordt dan bepaald of we afscheid nemen of in gesprek blijven.”

Geef eens een recent voorbeeld van een bedrijf waarbij jullie concreet resultaten hebben geboekt.

“Bij Novartis, een Zwitserse medicijnproducent. Mede door onze bemoeienis zitten daar meer vrouwen in het bestuur. In de eerste helft van dit jaar is dat zelfs gegroeid naar 30 procent. Voor ons een belangrijk punt. Gendergelijkheid is 1 van de 4 Sustainable Development Goals (SDG, red.) van de Verenigde Naties die wij extra aandacht geven in ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.”

Op welke andere 3 SDG’s - naast gendergelijkheid – focussen jullie nog meer?

“Klimaatactie, betaalbare en duurzame energie en duurzame steden en gemeenschappen. Deze passen goed bij de deelnemers, Shell Pensioen en Shell.”

Waarom is dat het geval?

“Gendergelijkheid is al jarenlang een belangrijk thema in onze organisatie en de andere SDG’s sluiten perfect aan bij de aard van de onderneming en de wereldwijde maatschappelijke en economische uitdagingen.”

Is de focus op de 4 SDG’s ook al vertaald in de gesprekken met bedrijven?

“Voor bijna 75 procent van de interacties met bedrijven in onze portefeuille maakte Hermes EOS tot 2020 al een koppeling met de SDG’s. Ook in hun engagement plan voor 2021-2023 krijgen de gekozen thema’s -gendergelijkheid, betaalbare en schone energie en klimaatactie - een belangrijke positie. Daarnaast worden duurzame steden en gemeenschappen in de door Hermes EOS benoemde doelstellingen meegenomen. Hiermee zijn de 4 SDG’s stevig in het engagement plan van Hermes EOS verankerd en kunnen we steeds meer laten zien wat duurzaamheid in onze beleggingsportefeuille betekent. Een concrete en mooie stap.”

Er zijn pensioenfondsen die ervan overtuigd zijn dat maatschappelijk verantwoord beleggen op termijn ook betere rendementen oplevert. Hoe zien jullie dat? 

“Wij zijn er als SSPF van overtuigd dat betrokken aandeelhouderschap goed bestuur en verantwoord ondernemen stimuleert en de integratie van ESG factoren (Environmental Social Governance, red.) een positieve bijdrage levert aan het risico- rendementsprofiel.”

Meer weten over ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid? Ga naar onze mvb-pagina.