Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen.

Pensioenupdate mei 2021

Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen

Pensioenupdate april 2021

Pensioenakkoord

Dit betekent het pensioenakkoord voor u

Vorig jaar is er een pensioenakkoord gesloten. Wat betekent dit voor deelnemers van Shell Pensioen? Jan Nijssen, Raad van Toezicht (SSPF), in gesprek met Eveline Smeets, Hoofd Actuariële Zaken van Shell Pensioenbureau Nederland (SPN).

Jan: “Nederland is lange tijd geprezen om haar sociale pensioenstelsel met veel zekerheden. Ik snap dat veel mensen daar waarde aan hechten. Toch is verandering noodzakelijk, want het huidige stelsel is onbetaalbaar in de toekomst. Vooral door de langdurig lage rente. We leven ook langer, waardoor we langer genieten van ons pensioen. Een mooie ontwikkeling, maar daar hangt wel een prijskaartje aan.”

Eveline: “Hierdoor is het Nederlandse pensioenstelsel de laatste jaren onder druk komen te staan. Gepensioneerden vinden dat ze recht hebben op indexatie (aanpassing van de pensioenuitkering aan de stijging van de lonen/prijzen in de winkel, red.), terwijl jongeren zoiets hebben van: ‘jullie hebben al zoveel en nu moeten wij nog hogere premies gaan betalen.’ Met het nieuwe pensioenstelsel wordt geprobeerd hier wat aan te doen zonder dat de goede elementen van ons huidige stelsel verloren gaan.”

Jan: “Hoewel Shell Pensioen twee goede pensioenregelingen heeft, is de houdbaarheid van het Nederlandse pensioenstelsel wel al jarenlang een agendapunt binnen het bestuur.”

Eveline: “Voor Shell had een nieuw pensioenstelsel inderdaad niet gehoeven, maar we snappen dat het over het algemeen wel echt anders moet in Nederland. We hebben de afgelopen jaren dan ook geprobeerd om via werkgroepen inhoudelijk bij te dragen aan de ontwikkeling van het nieuwe stelsel en op te komen voor de belangen van (ex-)Shell-medewerkers.”

Risicoverschuiving en leeftijdsonafhankelijke premie

Jan: “In het nieuwe pensioenstelsel verschuift het risico het risico van de pensioenuitkering van de werkgever naar de werknemer. Vooral voor deelnemers die voor 1 juli 2013 in dienst zijn gekomen bij Shell en pensioen opbouwen bij SSPF zal er op termijn het een en ander veranderen.”

Eveline: “Inderdaad. Hoewel minister Koolmees net bekend heeft gemaakt dat de uiterste invoerdatum met een jaar wordt opgeschoven. Pensioenfondsen krijgen hierdoor tot 1 januari 2027 de tijd om over te stappen op de nieuwe verdeelregels. Vanaf dat moment is het niet langer mogelijk om pensioen op te bouwen via de SSPF-regeling. In principe moeten dan de al opgebouwde pensioenen worden ingebracht in een nieuwe regeling. Tenzij we kunnen aantonen dat dat voor de SSPF-deelnemers financieel ongunstig is. In dat geval mag het opgebouwde bedrag blijven staan bij SSPF. Dit is één van de dingen waar we ons hard voor hebben gemaakt.”

Jan: “Deelnemers die na 1 juli 2013 bij Shell zijn gestart en pensioen opbouwen bij SNPS zullen niet veel merken van het nieuwe pensioenstelsel. De SNPS-regeling lijkt heel erg op één van de twee nieuwe contractvormen. Wat dat betreft liep Shell Pensioen al ver voor op het pensioenakkoord.”

Eveline: “Dat is iets om trots op te zijn, vind ik. Wat er wel zal veranderen is de premie-inleg. In de SNPS-regeling leg je nu meer in naarmate je ouder wordt. Dat is straks niet meer zo. Door op jongere leeftijd al meer in te leggen, heeft het geld langer de tijd om te groeien. Zo is uiteindelijk minder inleg nodig voor hetzelfde pensioen.”

Vervolgstappen

Jan: “Wat het pensioenakkoord exact gaat betekenen voor Shell-deelnemers zal pas duidelijk worden wanneer Shell en COR (centrale ondernemingsraad) het eens zijn over de verdere invulling. Het is wat mij betreft van belang dat Shell Pensioen (de uitvoerder van de regeling) proactief bijdraagt aan snelle besluitvorming.”

Eveline: “Alle pensioenfondsen moeten, zoals het er nu uitziet, voor 1 januari 2027 een nieuwe pensioenregeling invoeren. Op de hele korte termijn verandert er dus nog niks. Beslissingen zullen in de komende jaren genomen worden. Natuurlijk worden deelnemers van Shell Pensioen goed op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.” 

Jan: “Ik denk dat het zeer belangrijk is dat deelnemers de juiste informatie en ondersteuning krijgen rond alle veranderingen. Het is mooi om te zien dat Shell Pensioen dat goed op de rit heeft. Als Raad van Toezicht worden we goed geïnformeerd over de communicatie-inspanningen.”

Eveline: “Dat is fijn om te horen. Naast medewerkerssessies, hebben we ook informatie-sessies en vragenuurtjes opgezet. We willen deelnemers graag betrekken bij alle ontwikkelingen en mijlpalen. Deze aanpak en openheid wordt erg gewaardeerd. Maar Jan, jij gaat de invoering van de nieuwe pensioenwetgeving niet van dichtbij meemaken, want je treedt deze zomer af. Hoe kijk je terug op jouw jaren in de Raad van Toezicht?”

Jan: “Ik heb mijn rol met veel plezier vervuld. Sinds de oprichting van de Raad van Toezicht hebben Shell Pensioen en SPN altijd veel waarde gehecht aan onze inbreng. Dat SSPF tot en met 2020 erin is geslaagd om de pensioenen te indexeren, vind ik een mooie prestatie. Want dat is wat uiteindelijk telt voor de deelnemers.”

Eveline: “Wil je nog wat meegeven?”

Jan: “Ik hoop dat Shell Pensioen blijft stimuleren dat beslissingen richting het nieuwe pensioenstelsel vlot en weloverwogen worden genomen.”

Goed om te weten

Kijk voor meer informatie over het nieuwe pensioenstelsel op shellpensioen.nl/pensioenakkoord.

Vragen?
Neem contact op met onze pensioenspecialisten.