Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen.

Pensioenupdate mei 2021

Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen

Pensioenupdate april 2021

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Zo beleggen we uw pensioenvermogen duurzaam én rendabel

Hoe zorg je voor een goed pensioen met respect voor mens en milieu? We vroegen het aan Nicolaas Meijers en Annette van der Krogt. Nicolaas is Head of ESG bij SAMCo (Shell Asset Management Company) en Annette werkt als Manager Verantwoord Beleggen bij Achmea IM (Achmea Investment Management).

Zowel Achmea IM als SAMCo adviseert Shell Pensioen over maatschappelijk verantwoord beleggen. Wat is het verschil?

Nicolaas: “SAMCo geeft strategisch advies en input voor het MVB-beleid van SSPF. Hierbij houden we in de gaten wat de impact is op de portfolio en of de keuzes die we maken, aansluiten bij het verantwoord beleggingsbeleid. De samenwerking tussen SAMCo en SSPF is heel intensief. We hebben meerdere keren per maand overleg.” 

Annette: “Achmea IM ondersteunt SNPS, het ‘jonge fonds’ van Shell Pensioen. Naast MVB-advisering en klankboarding vullen we de portefeuilles op strategisch niveau in. Elke drie weken komt onze werkgroep (die bestaat uit mensen van Achmea IM en Shell Pensioen) bij elkaar om verschillende ESG-thema’s te bespreken. Op dit moment ligt de focus op de nieuwe duurzaamheidswetgeving.”

Nieuwe duurzaamheidswetgeving? Vertel.

Annette:  “De EU heeft een aantal jaar geleden een ‘actieplan duurzaamheid’ gelanceerd. De komende periode worden er verschillende duurzaamheidswetten ingevoerd. Eén daarvan is SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Deze regelgeving vraagt om transparant te zijn over je MVB-beleid - hoe duurzaam is het? - en vervolgens daarover op heldere wijze te rapporteren.”

Nicolaas: “Een groot deel van de regelgeving sluit aan op het IMVB-convenant dat Shell Pensioen in 2018 heeft ondertekend. Hierdoor hebben beide fondsen een goede start bij de invoering van de SFDR.” 

Wat houdt het IMVB-convenant in?

Nicolaas: “Het IMVB-convenant is een samenwerking tussen de overheid, NGO’s, vakbonden en pensioenfondsen. Deze geeft invulling aan de invloed die pensioenfondsen hebben op de bedrijven waarin zij investeren. Want ook al zit je als investeerder niet zelf aan de knoppen, je kunt bedrijven wel stimuleren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.”

Annette: “In de praktijk betekent het dat we onderzoeken of de ondernemingen waarin Shell Pensioen investeert schade toebrengen aan mens of milieu. Dat noem je een due diligence-onderzoek. Wanneer er sprake is van negatieve impact, heeft dat gevolgen. Je kunt er dan voor kiezen om met zo’n bedrijf in gesprek te gaan (engagement).”

Hoe zorgen jullie ervoor dat duurzame keuzes niet ten koste gaan van het rendement?

Nicolaas: “Het is onze taak om ervoor te zorgen dat de investeringen genoeg opleveren om de pensioenen van deelnemers te betalen én om dat op een duurzame manier voor elkaar te krijgen. De ESG-benchmarks die we hebben ontwikkeld, zijn daar een goed voorbeeld van. Hiermee investeert SSPF meer in bedrijven die duurzamer zijn dan vergelijkbare bedrijven in hun branche, zonder dat het gevolgen heeft voor het rendement.”

Annette: “De eerste en belangrijkste doelstelling van SNPS is een goed en betaalbaar pensioen, nu én later. We geven dan ook heel bewust invulling aan het MVB-beleid. Zo focust SNPS bijvoorbeeld op engagement – het gesprek aan gaan –, omdat SNPS vindt dat een dialoog beter aansluit bij verduurzamen, dan het uitsluiten van bedrijven.”

Waarom zetten jullie je in voor maatschappelijk verantwoord beleggen (ESG)?

Annette: “Ik vind het heel interessant om op het snijvlak van financiën en maatschappij bezig te zijn. Omdat we bij Achmea IM voor grote beleggers als Shell Pensioen werken, gaat het om veel kapitaal waarmee er echt een verschil gemaakt kan worden. Het is mooi om daar een bijdrage aan te leveren.”

Nicolaas: “Voor mij snijdt het mes aan twee kanten. Allereerst denk ik dat ESG investeringskansen biedt. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Wanneer je ervoor zorgt dat bedrijven hun ESG-activiteiten op orde hebben, kan dit de investeringswaarde op lange termijn beschermen of zelfs verhogen. Daarnaast geloof ik er sterk in dat de financiële wereld een positieve bijdrage kan leveren aan mens en milieu. Investeerders kunnen hier een belangrijke rol spelen.”

Luister naar de podcast

Meer weten over ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid? Luister naar de podcast met Arnold Gast, Risk & Investment Officer bij Shell Pensioen.