Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen.

Pensioenupdate februari 2021

Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen

Pensioenupdate februari 2021

Maatschappelijk verantwoord beleggen

“We vinden het belangrijk dat we de wereld goed achterlaten voor de volgende generatie”

Maatschappelijk verantwoord beleggen - ook wel ESG (Environmental, Social & Governance), genoemd - staat bij Shell Pensioen hoog op de agenda. Wie zijn de mensen achter het ESG-beleid? Een interview met ‘focal points’ Martijn Minderhoud (SSPF) en Nicole van der Toorn (SNPS). 

‘ESG focal point’: dat is een mond vol. Wat houdt het in?

Martijn: “Wij – dat zijn bij SSPF Janneke Abels en ik - zijn 1e aanspreekpunt op het gebied van verantwoord beleggen. In deze rol bespreken we bijvoorbeeld de lopende zaken en bepalen we welke punten op de bestuursagenda komen. Daarnaast bereiden wij besluiten voor in het bestuur, bieden we ondersteuning en geven we waar nodig advies.”

Nicole: “Het is ontzettend leuk om op detailniveau mee te mogen kijken namens het bestuur en deel te nemen aan alle ESG-werkgroepen. Afgelopen jaar was ik bijvoorbeeld nauw betrokken bij de implementatie van het IMVB-convenant. Een samenwerking tussen 74 Nederlandse pensioenfondsen om bedrijven te beïnvloeden verantwoord te ondernemen.”

Op welke resultaten zijn jullie trots?

Nicole: “SNPS is een klein, jong fonds. Toch lukt het ons om steeds meer stappen te maken op het gebied van ESG. Wat ik ook heel kenmerkend vind voor SNPS is dat we de mening van onze deelnemers laten meewegen. We zijn wat dat betreft echt een innovatief fonds en dat zie je terug in onze beleggingen.”

Martijn: “SSPF heeft de afgelopen jaren enorme stappen gemaakt op het gebied van ESG. Eerst was er een speciale werkgroep, maar nu is het een vast onderdeel van het werkplan van het Pensioenbureau. In samenspraak met het Bestuur. De ambitie om te beleggen op een maatschappelijk verantwoorde wijze wordt onderdeel van ons DNA.”

Waarom zetten jullie je in voor een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid?

Martijn:  “Wij vinden het belangrijk dat we de wereld goed achterlaten voor de volgende generatie. Ik ben 70 en zie dat er – gelukkig – al veel meer rekening gehouden wordt met het klimaat, de wereld en bijvoorbeeld gelijke kansen. Dat was in de tijd dat ik nog werkte anders. Met elkaar streven we toch naar Het akkoord van Parijs (een onderdeel van het Klimaatverdrag) om de opwarming van de aarde onder controle te houden. Het voelt goed om daar een positieve bijdrage aan te kunnen leveren.”

Nicole: “Shell heeft de ambitie de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen tot netto nul (net zero). Het maatschappelijk debat gaat hierover, maar bijvoorbeeld ook over het positieve effect van diversiteit in organisaties. Die aandachtsgebieden wil je dan ook doorvoeren in je beleggingsbeleid. Beide fondsen focussen daarom op de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) Betaalbare en duurzame energie, Duurzame steden en gemeenschappen, Klimaatactie en Gendergelijkheid.”

In hoeverre leven deze thema’s bij de deelnemers van SNPS en SSPF?

Nicole: “Vorig jaar hebben we een onderzoek gehouden en daaruit blijkt dat het merendeel deze doelen belangrijk vindt en passend bij Shell. Als je een paar jaar geleden met deelnemers sprak, ging het over rendement. Nu speelt duurzaamheid ook mee. De SDG’s zijn dus steeds meer ‘top of mind’. Wel is het voor veel mensen nog onduidelijk wat wij nou precies doen. Dit jaar ligt de focus daarom op communicatie.”

Als ‘ESG focal points’ dragen jullie bij aan een betere wereld. Zijn jullie privé ook wereldverbeteraars?

Martijn: “Dat is een groot woord. Maar je moet het onderwerp wel interessant vinden om deze rol te vertolken. Thuis zet ik me dan ook op mijn manier in om iets goeds te doen voor de wereld: ik heb mijn huis uit 1927 geïsoleerd, eet vaak vegetarisch en rijd sinds deze zomer een hybride auto.”

Nicole: “Ik probeer ook zoveel mogelijk bewuste keuzes te maken. Ik heb bijvoorbeeld zonnepanelen op mijn dak en kijk ik hoe ik spaarzaam kan omgaan met energie. Ook verdiep ik me graag in het onderwerp: wat betekent het Klimaatakkoord nou en hoe verspreidt het zich over de wereld?”  

Nicole, jij bent de enige vrouw binnen het bestuur van SNPS. Dat zou je niet verwachten bij een pensioenfonds waar gendergelijkheid 1 van de focusdoelen is.

Nicole: “Diversiteit is belangrijk, niet alleen naar geslacht maar ook achtergrond, capaciteit en leeftijd. Je wilt de juiste balans op meerdere vlakken. We willen graag minimaal 2 vrouwen in het bestuur en doen daar veel moeite voor. Door verschillende zaken is het helaas nog niet gelukt. Soms sluit de achtergrond niet volledig aan of zijn we in gesprek met vrouwen die de functie vanwege bepaalde redenen niet kunnen accepteren. Het heeft de aandacht en ik weet zeker dat we hierin succesvol gaan zijn!”

Hoe zit dat bij SSPF?

Martijn: “Er zitten 2 vrouwen in het bestuur en 3 in het Verantwoordingsorgaan (VO). Natuurlijk; het moet beter maar je moet in de zoektocht naar kandidaten voor deze rollen een balans weten te vinden tussen interesse, kennis, beschikbaarheid en diversiteit. We zijn op de goede weg!”

Goed om te weten

Meer weten over verantwoord beleggen? Lees hoe Shell Pensioen over maatschappelijk verantwoord beleggen denkt.