Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen.

Pensioenupdate februari 2021

Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen

Pensioenupdate februari 2021

Waardeoverzicht

Bewogen jaar voor de beleggingen van uw SNPS-pensioen

Wat doet de economie met uw pensioen bij SNPS? Welke invloed heeft de coronapandemie op de aandelenmarkten en uw pensioen? Wij geven u tekst en uitleg bij de ontwikkelingen van de laatste 3 maanden.

Positief laatste kwartaal 2020

In de laatste 3 maanden van 2020 behaalden risicovolle beleggingscategorieën zoals aandelen een zeer hoog rendement. November was de beste maand voor aandelen in tientallen jaren en ook december sloot positief af.

Beleggers positief ondanks oplopende coronabesmettingen

In december werd weer eens duidelijk dat beleggers vooral vooruitkijken. Door de komst van verschillende vaccins en de start van de 1e vaccinatieprogramma’s in verschillende westerse landen is de toekomst hoopgevend. Hoewel er inmiddels grote zorgen zijn over de Britse variant van het virus. 

Steunmaatregelen noodzakelijk

De hulp voor landen in crisis door corona is ongekend groot. Door de maatregelen tegen het coronavirus zitten veel landen 'op slot'. Veel winkels zijn dicht, mensen kunnen niet naar hun werk en bedrijven maken heel veel verlies. Om deze bedrijven door de crisis heen te slepen hebben regeringen overal ter wereld miljarden euro’s in de economie gestoken, ook in de laatste 3 maanden van het jaar. 

Eindelijk een Brexit-deal, maar wel veel open eindjes

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben eindelijk afspraken gemaakt over de Brexit. De leiders van de landen hebben daar jarenlang over vergaderd en nu zijn ze het met elkaar eens. Alle afspraken staan in een dik pak papier van meer dan 2000 bladzijdes. De afspraken gelden vanaf 1 januari en zijn erg belangrijk. Door de afspraken kunnen Europese landen goed blijven samenwerken met het Verenigd Koninkrijk. Wel nemen de handelsbelemmeringen toe en er zijn nog veel open eindjes. Zo is er weinig afgesproken over de onderlinge handel in diensten. De komende maanden wordt hierover onderhandeld.

Oh… wat een jaar! Maar wat betekent dat voor mijn pensioen?

We kijken terug op een bewogen jaar. Een jaar waarin het coronavirus het nieuws domineerde. Het virus zorgde voor de grootste naoorlogse crisis in Nederland. Dat leverde grote koersschommelingen op, vooral voor risicovolle beleggingscategorieën zoals aandelen. Maar uiteindelijk sloten de meeste beleggingscategorieën het jaar positief af. Het loonde om koersvast te blijven en de blik op de lange termijn te houden.

Niet alleen het rendement van de beleggingen is van belang voor de hoogte van uw pensioen. De rente is een andere belangrijke factor. Een lage rente, zoals we die al jaren kennen, maakt pensioenen duur. Bij een lage rente kan er minder pensioen ingekocht worden dan bij een hoge rente. De rente was al laag aan het begin van 2020, maar is gedurende het jaar nog verder gedaald. Dat is over het algemeen een ongunstige ontwikkeling voor pensioenfondsen. SNPS dekt het renterisico voor een belangrijk deel af voor deelnemers die bijna met pensioen gaan en voor gepensioneerden. Doordat het renterisico grotendeels wordt afgedekt, is het negatieve effect van de rentedaling in 2020 gedempt.

Hoe ontwikkelt uw pensioenkapitaal?

U ontvangt ieder kwartaal een waardeoverzicht in mijn-Shellpensioen. In het waardeoverzicht ziet u hoe uw pensioen er op dat moment voorstaat. Onder ‘Hoe ontwikkelt uw pensioenkapitaal zich’ vindt u een grafiek die duidelijk laat zien hoe uw pensioenkapitaal zich ontwikkelt. Hierdoor kunt u nog betere keuzes maken voor uw risicoprofiel.