Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen.

Pensioenupdate februari 2021

Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen

Pensioenupdate februari 2021

2021

"Een buitengewoon jaar"
Kenan Yildirim kijkt terug en vooruit

Kenan Yildirim, managing director Shell Pensioenbureau Nederland kijkt terug op het afgelopen jaar en blikt vooruit op 2021.

Het grote rode kruis door het getal 2020 op de cover van Time Magazine was misschien wel even veelzeggend, als afkeurend, als hoopvol. Wat viel er verder nog te zeggen over een jaar dat ons met zoveel vragen achterliet? Streep erdoorheen. Op naar nieuwe horizonten.

Naar mijn mening is 2020 vooral een buitengewoon jaar geweest. Buitengewoon in geopolitiek opzicht met de gespannen verhouding tussen Amerika en China, de verkiezingen in de Verenigde Staten, het mogelijke effect van Brexit en de Europese begroting inclusief Coronaherstelfonds. Daarbinnen heeft het virus het ons buitengewoon lastig gemaakt. Met financiële markten die bij het uitbreken van Covid-19 de grootste naoorlogse daling meemaakten, maar vrij vlot daarna een stand bereikten alsof er niets aan de hand was. Intussen bleef de rente verder dalen, werd thuiswerken het ‘nieuwe normaal’ en de anderhalvemetersamenleving (aan elkaar geschreven) een woord in de Dikke van Dale.

Ondanks al die buitengewone ontwikkelingen is Shell Pensioen erin geslaagd om de pensioenfondsen goed in de lucht te houden. Natuurlijk was het alle hens aan dek. Waarbij we door de besmettelijkheid van het virus niet in 1 ruimte konden samenwerken, maar de crisis digitaal moesten managen. Dat betekende elke maand zo’n 30.000 betalingen aan pensioengerechtigden van Shell, die we nauwkeurig en op tijd moesten uitvoeren. Maar denk ook aan het zorgvuldig beheren van de beleggingen en het beheersen van de risico’s die met het uitvoeren van een pensioenfonds samengaan. Een buitengewone uitdaging.

Met enige trots en optimisme kan ik daarom naar de toekomst kijken. De beleggingen zijn goed beheerd en de risico’s juist gemanaged. Als je zo’n periode goed met elkaar kunt doorkomen, is dat reden voor dankbaarheid.

In 2021 ligt onze focus voor een groot deel op de voorbereidingen op een nieuw pensioenstelsel. Eind 2020 heeft het kabinet hiertoe conceptwetteksten gepubliceerd. Dit biedt ons de gelegenheid om binnen de toekomstige kaders met gerichte pensioenoplossingen te komen. Wat dat betreft hebben we met ons nieuwe fonds SNPS al een uitstekende voorloper in huis. Hiervoor kregen we pasgeleden nog de IPE Award: een internationale vakprijs voor het beste pensioenfonds in Nederland vanwege de goed doordachte en innovatieve pensioenregelingen.

Hoe het ook zij, onder de streep gaat het om uw huidige of toekomstige pensioen. Dat heeft onze volle aandacht. In gewone en buitengewone jaren.

Kenan Yildirim
Managing director Shell Pensioenbureau Nederland

Goed om te weten

  • Deelnemers die een pensioenuitkering krijgen, ontvangen voor 1 maart de jaaropgave. Deze heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

  • Uit onze poll blijkt dat u veel vertrouwen heeft in Shell Pensioen. U geeft ons pensioenfonds gemiddeld een 8,5.
  • Onze homepage is vernieuwd! U vindt nu nog makkelijker de informatie die voor u belangrijk is. Neem een kijkje op shellpensioen.nl.