Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen.

Pensioenupdate november 2020

Uw pensioen, uw toekomst
Love your future. Shell Pensioen

Pensioenupdate februari 2021

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Shell-medewerkers kiezen voor duurzaamheid

Verantwoord beleggen staat hoog op de agenda bij Shell Pensioen. Maar hoe denken u en uw (oud-)collega’s over duurzaamheid? Om hierachter te komen, hebben we afgelopen zomer een onderzoek gehouden waar 7000 deelnemers aan meededen. De belangrijkste bevindingen delen we hier met u.

Betaalbare en duurzame energie

Shell streeft 4 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) actief na: Betaalbare en duurzame energie, Duurzame steden en gemeenschappen, Klimaatactie en Gendergelijkheid. Van deze doelen is ‘Betaalbare en duurzame energie’ bij u favoriet. Dit doel wordt gezien als het meest aantrekkelijk en ook het meest passend bij Shell.

Niet doorslaggevend bij financiële zaken

De helft van u laat duurzaamheid meespelen bij financiële zaken. Onder verantwoord beleggen wordt voor een groot deel het realiseren van een goed rendement en zekerheid voor de toekomst verstaan. In mindere mate het beleggen in duurzame fondsen.

Behoefte aan informatie

U houdt zich niet actief bezig met de inhoud van uw pensioenregeling; het vertrouwen in het Shell Pensioenfonds is groot. Ook vindt u het belangrijk dat Shell Pensioen verantwoord belegt. Tweederde van de ondervraagden wil graag op de hoogte worden gehouden over het beleggingsbeleid. 

Deze duurzaamheidsstappen heeft uw pensioenfonds gezet

  • Ondertekening Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB): een samenwerking tussen 74 Nederlandse pensioenfondsen om bedrijven te beïnvloeden verantwoord te ondernemen.
  • De dialoog aangaan met vermogensbeheerders. Zo stellen we vast in hoeverre hun aanpak past bij ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.
  • Het aandachtig volgen van ontwikkelingen op het gebied van verantwoord beleggen en bijsturen, waar nodig.
Bekijk onze duurzaamheidsrapporten

EERDER OF LATER MET PENSIOEN?

Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Check mijn-Flexplanner!